Committee

Organising Committee
Prof. Amarjeet Singh
Chairman
Dr. Sonu Goel
Organising Secretary
Dr. Rana J. Singh
Joint Organising Secretary
Dr. Prakash Gupta
Chief Advisor
Members
Dr. Ravindra Khaiwal Dr. Madhu Gupta Dr. Dipankar De Dr. Rajesh Vijayvergiya
Dr. Dheeraj Khurana Dr. Arpit Gupta Dr. Sandeep Bansal Dr. Sandeep Grover
Dr. Vipin Kaushal Dr. Navneet Singh Dr. Mahesh Devnani Dr. Manoj Sharma
Dr. Akshay Anand Dr. Abhishek Ghosh Dr. Sushma Saini Dr. Rakesh Gupta
Mr. Rajeev K Choudhary